วันพุธที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

คำนำ

ศูนย์เรียนรู้(เห็ด)ชุมชน  คือแนวคิดที่จะถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลยี่ชั้นสูง ไปยังเกษตรกรโดยตรง เพื่อให้เกษตรกรรู้จริง ทำเป็น และทำได้ครบวงจร

การทำเกษตรให้ได้เงินล้าน ไม่ใช่เรื่องยาก แต่ต้องคิดมากขึ้นกว่าเก่าไม่ใช่เพียงทำผลผลิตแล้วขายตลาด เพราะวิธีนี้ก็ทำกันมาจนชั่วลูกชั่วหลาน ผลคือเกษตรกรจนสนิททั้งถึงกันทั้งประเทศ

ผลผลิตทางเกษตรเช่นเห็ด ไม่ใช่มีเพียงดอกเห็ดเท่านั้นที่ขายได้ แต่ก้อนเห็ด เชื้อเห็ด เครื่อมมือทำเห็ด รวมถึงการอบรมเห็ด ทั้งหมดก็ขายได้และได้เงินมากกว่าทำเฉพาะดอกเห็ดแน่นอน

มีข้อมูลของราชการแจ้งว่า ปัจจุบันประเทศไทยใช้เห็ดประมาณ 120 000 ตันต่อปี หรือ ประมาณ 120ล้านก้อน ถ้าเราเข้าใจอย่างที่ผมเข้าใจ ไม่ต้องทำก้อนเห็ดก็ได้ แค่ขายขี้เลื่อยก็ได้เงินล้านแล้ว  ว่าแต่รู้มั้ยเค้าใช้ขี้เลื่อยอะไร??? ถ้าคุณไม่มีความรู้เรื่องเห็ดอย่างจริงจัง  ก็ไม่ไม่มีทางได้เงินล้าน..

นั่นแหละ ทำมัยต้องมีศูนย์เรียนรู้(เห็ด)ชุมชน..

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

จะได้อะไร ในศูนย์เรียนรู้เห็ดชุมชน

วิศวะกร ทำเกษตรก็คงไม่เหมือนกับ เกษตรทั่วๆไป แน่นอน อาจแปลกตา ไม่คุ้นชิน แต่นี่แหละทางออกของเกษตรไทยในอณาคต เช่น หม้อนึ่งโคตรร้อนที่เราคิดค้นขึ้น สามารถต้มน้ำเดือดได้ในเวลาไม่เกินนับ 1-10 ซึ่งของเกษตรทั่วไปต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า1-1.5ชั่วโมง

จริงๆแล้วความรู้ในการออกแบบก็ง่ายๆ มีเรียนในระดับวิศวะ..  แต่ไม่มีเรียนในวิชาเกษตร อย่างนี่แหละเราจะสอนใน "ศูนย์เรียนรู้เห็ดชุมชน" เขาเรียกว่าถ่ายทอดเทคโนโลยีชั้นสูง ครับ...